5  ޚަބަރު - Maktaba Salafiyyah Maldives - Connecting you to the Major Scholars of the Ummah

ޚަބަރު

މައުޟޫ تاريخ النشر ޝާއިޢު ކުރީ: ބެއްލެވީ
 "އިމާމް މުޙައްމަދް ބިން ޢަބްދުލް ވަހާބްގެ ދެވަނަ ދަޥްރާ" ތިނަދޫގައި މި މަހު 18 އިން 21 އަށް ކުރިޔަށްދަނީ 14 ނޮވެމްބަރ, 2017 ލިޔެ ތައްޔާރުކުރީ: المَكْتَبَة السَّلَفِيَّة المَالدِيْفِيَّة ބެއްލެވީ: 76
 އަންނަ ޑިސެންބަރ މަހު އުސްތާޛް އަބޫ އަނަސް އާއި އުސްތާޛް ރިފާދު ޢިލްމީ ދަޥްރާއަކަށް އިންޑިއާ އަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ إن شاء الله 14 ނޮވެމްބަރ, 2017 ލިޔެ ތައްޔާރުކުރީ: المَكْتَبَة السَّلَفِيَّة المَالدِيْفِيَّة ބެއްލެވީ: 32
 އަށް ވަނަ ދަޥްރާ ޢިލްމިއްޔާ (އުސްތާޛް އަބޫ އަނަސް حفظه الله އެކީ) - ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި މި މަހުގެ 9-12 އަށް ކުރިޔަށްދަނީ 10 ނޮވެމްބަރ, 2017 ލިޔެ ތައްޔާރުކުރީ: المَكْتَبَة السَّلَفِيَّة المَالدِيْفِيَّة ބެއްލެވީ: 116
 އިމާމް މުޤްބިލްގެ ދަރިވަރު އައް-ޝެއިޚް ޔާސީން އަލް-ޢަދަނީ رحمه الله އަވަހާރަކޮށްލައިފި | 10 އޮކްޓޯބަރ 2017 10 އޮކްޓޯބަރ, 2017 ލިޔެ ތައްޔާރުކުރީ: المَكْتَبَة السَّلَفِيَّة المَالدِيْفِيَّة ބެއްލެވީ: 219
 އިސްލާމިކް ކޮންފަރެންސް: "ދަ ސުންނާ އިޒް ލައިކް ދަ އާރކް އޮފް ނޫޙް" ޔޫކޭގެ މަޝްޙޫރު ސަލަފީ ދާޢީ އަބޫ އިދްރީސް މުޙައްމަދު އެކުގައި ފަށައިފި 23 ޖުލައި, 2017 ލިޔެ ތައްޔާރުކުރީ: المَكْتَبَة السَّلَفِيَّة المَالدِيْفِيَّة ބެއްލެވީ: 95
 އައިއެސް އަދި އަލް-ޤާއިދާ ދެކޮޅަށް މާލޭގައި "އައިއެސް އަލް-ޤާއިދާގެ މައްޗަށް އިސްލާމް ދީނުގެ މައުޤިފް" ފޮތް ބަހައިފި - المَكْتَبَة السَّلَفِيَّة المَالدِيْفِيَّة 7 ޖޫން, 2017 ލިޔެ ތައްޔާރުކުރީ: المَكْتَبَة السَّلَفِيَّة المَالدِيْفِيَّة ބެއްލެވީ: 266
އަލް-މަޝްޢަރު ޙައްޖު ޢުމްރާ އިން ރަމްޟާން މަހުގެ ޢުމްރާ ދަތުރުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި 23 މާރޗް, 2017 ލިޔެ ތައްޔާރުކުރީ: المَكْتَبَة السَّلَفِيَّة المَالدِيْفِيَّة ބެއްލެވީ: 738
2017 އިގެ ޢުމްރާ ދަތުރު އަދި ސަޢުދީ ޢިލްމުވެރިންނާއި އެކު މަދީނާގައި ބާއްވާ ދީނީ ކޮންފަރެންސުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު މަކްތަބާ ސަލަފިއްޔާއިން މިއަހަރުވެސް އާންމުކޮށް ހުޅުވާލައިފި 14 ޖެނުއަރީ, 2017 ލިޔެ ތައްޔާރުކުރީ: المَكْتَبَة السَّلَفِيَّة المَالدِيْفِيَّة ބެއްލެވީ: 443
މަކްތަބާ ސަލަފިއްޔާގެ ދަޢުވަތަކަށް ޔޫކޭގެ މަޝްޙޫރު ދާޢީ (أبو خديجة عبدالواحد) އަބޫ ޚަދީޖާ ޢަބްދުލް ވާޙިދު حفظه الله ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި 29 ޑިސެމްބަރ, 2016 ލިޔެ ތައްޔާރުކުރީ: المَكْتَبَة السَّلَفِيَّة المَالدِيْفِيَّة ބެއްލެވީ: 837
މަކްތަބާ ސަލަފިއްޔާގެ ދައުވަތަކަށް މަދީނާ ޔުނިވަރސިޓީގެ ޕްރޮފެސަރ ޑރ. ޢަބްދުﷲ ބުޚާރީ ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވަނީ 13 މެއި, 2016 ލިޔެ ތައްޔާރުކުރީ: المَكْتَبَة السَّلَفِيَّة المَالدِيْفِيَّة ބެއްލެވީ: 1051

مجموعات فرعية

Like what you see?

Close

Hit the buttons below to follow us, you won't regret it...

0
Shares