5 Salafi.mv - Maktaba Salafiyyah Maldives - Connecting you to the Major Scholars of the Ummah
 • 

   "އިމާމް މުޙައްމަދް ބިން ޢަބްދުލް ވަހާބްގެ ދެވަނަ ދަޥްރާ" ތިނަދޫގައި މި މަހު 18 އިން 21 އަށް ކުރިޔަށް ގެންގޮއްސި

  • ތާރީޚް: 18 ނޮވެންބަރ 2017 އިން ފެށިގެން 21 ނޮވެންބަރ 2017 އަށް
  • ދަރުސް ދެއްވަނީ: އުސްތާޛް އަބޫ ޢައްމާރު އަބްދުލް ފައްތާޙު حفظه الله
  • އިންތިޒާމުރީ: ތިނަދޫ ސަލަފީ ސެންޓަރ

  އިތުރަށް ކިޔުމަށް

 •  އަށް ވަނަ ދަޥްރާ ޢިލްމިއްޔާ މި މަހު 9 އިން 12 އަށް ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި ކުރިއަށް ގެންގޮއްސި

   އަށް ވަނަ ދަޥްރާ ޢިލްމިއްޔާ މި މަހު 9 އިން 12 އަށް ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި ކުރިއަށް ގެންގޮއްސި

  • ތާރީޚް: 09 ނޮވެންބަރ 2017 އިން ފެށިގެން 12 ނޮވެންބަރ 2017 އަށް
  • ދަރުސް ދެއްވަނީ: أُسْتَاذ أبو أنس محمد حسن حفظه الله
  • އިންތިޒާމުރީ: މަކްތަބާ ސަލަފިއްޔާ ކުޅުދުއްފުށީގެ ފަރާތުން

  އިތުރަށް ކިޔުމަށް

 •  أصول السنة للإمام أبي بكر الحميدي ގެ ޝަރަހަ ޞަލާހުއްދީން މިސްކިތުގައި ކިޔަވައިދީ ނިންމައިފި - 19 މުޙައްރަމް 1438

   أصول السنة للإمام أبي بكر الحميدي ގެ ޝަރަހަ ޞަލާހުއްދީން މިސްކިތުގައި ކިޔަވައިދީ ނިންމައިފި - 19 މުޙައްރަމް 1438

  • ކިޔަވައިދެއްވީ: أُسْتَاذ أبو أنس محمد حسن حفظه الله
  • ފެށި ތާރީޚް: 11 ޖުލައި 2017 (16 ޝައްވާލް 1438)
  • ނިންމި ތާރީޚް: 08 އޮކްޓޯބަރ 2017 (19 މުޙައްރަމް 1439)
  • ދަރުސް ޑައުންލޯޑުކޮށް އަޑު އެއްސެވުމަށް ތިރީގައިވާ ލިންކު އިޚްތިޔާރު ކުރައްވާ

  އިތުރަށް ކިޔުމަށް

ފަހުގެ ދަރުސްތައް

ފަހުގެ ވީޑިއޯތައް