5  "އިމާމް މުޙައްމަދް ބިން ޢަބްދުލް ވަހާބްގެ ދެވަނަ ދަޥްރާ" ތިނަދޫގައި މި މަހު 18 އިން 21 އަށް ކުރިޔަށްދަނީ - Maktaba Salafiyyah Maldives - Connecting you to the Major Scholars of the Ummah

 "އިމާމް މުޙައްމަދް ބިން ޢަބްދުލް ވަހާބްގެ ދެވަނަ ދަޥްރާ" ތިނަދޫގައި މި މަހު 18 އިން 21 އަށް ކުރިޔަށްދަނީ

ލިޔެ ތައްޔާރުކުރީ: المَكْتَبَة السَّلَفِيَّة المَالدِيْفِيَّة. ކެޓަގަރީ ޚަބަރު

"އިމާމް މުޙައްމަދު ބިން ޢަބްދުލް ވަހާބްގެ ދެވަނަ ދަޥްރާ" ތިނަދޫގައި އުސްތާޛް އަބޫ ޢައްމާރު އަބްދުލް ފައްތާޙް حفظه الله އާއިއެކު ނޮވެންބަރ 18 އިން 21 އަށް إن شاء الله ކުރިއަށް ގެންދާގޮތަށް ހަމަޖެހިފަވާކަން މި ދަޥްރާ އިންތިޒާމްކުރި ފަރާތްކަމުގައިވާ ތިނަދޫ ސަލަފީ ސެންޓާއިން ޢިޢުލާނު ކޮށްފި އެވެ.

މި ދަޥްރާގައި ކިޔަވައިދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ الشَّيْخُ صَالِح بن فَوْزَان الفَوْزَان حفظه الله ގެ ފޮތް ކަމުގައިވާ عقيدة التوحيد އެވެ. ތިނަދޫ އަދި ތިނަދޫގެ ކައިރި ރަށްތަކުގައި ދިރިއުޅޭ އެންމެހާ މުސްލިމް އަޚުންނާއި އުޚްތުން މި ދަޥްރާއިގައި ބައިވެރިވެ ފައިދާ ހާޞިލްކުރުމަށް މި ދަރުސް އިންތިޒާމްކުރާ ފަރާތުން ދަޢުވަތު އަރުވަ އެވެ. މި ދަޥްރާގެ ދަރުސްތައް ވަގުތުން (ސަލަފީ ރޭޑިއޯ އިން) ލައިވް ކުރާނެ އެވެ.

ދީނުގެ ޞައްހަ އަޤީދާ ފެތުރުމަށް ތިނަދޫ ސަލަފީ މަރުކަޒުން ކުރަމުން ގެންދާ މި ފަދަ މަސައްކަތުގައި ﷲ ބަރަކާތް ލައްވާށި އެވެ. وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه من القول والعمل

DOmfNLSW4AE7Gaa.png

ޚަބަރު: މި ކެޓަގެރީގެ އެހެނިހެން ލިޔުންތައް

 އަންނަ ޑިސެންބަރ މަހު އުސްތާޛް އަބޫ އަނަސް އާއި އުސްތާޛް ރިފާދު ޢިލްމީ ދަޥްރާއަކަށް އިންޑިއާ އަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ إن شاء الله | 14 ނޮވެމްބަރ 2017

 އަށް ވަނަ ދަޥްރާ ޢިލްމިއްޔާ (އުސްތާޛް އަބޫ އަނަސް حفظه الله އެކީ) - ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި މި މަހުގެ 9-12 އަށް ކުރިޔަށްދަނީ | 10 ނޮވެމްބަރ 2017

 އިމާމް މުޤްބިލްގެ ދަރިވަރު އައް-ޝެއިޚް ޔާސީން އަލް-ޢަދަނީ رحمه الله އަވަހާރަކޮށްލައިފި | 10 އޮކްޓޯބަރ 2017 | 10 އޮކްޓޯބަރ 2017

 އިސްލާމިކް ކޮންފަރެންސް: "ދަ ސުންނާ އިޒް ލައިކް ދަ އާރކް އޮފް ނޫޙް" ޔޫކޭގެ މަޝްޙޫރު ސަލަފީ ދާޢީ އަބޫ އިދްރީސް މުޙައްމަދު އެކުގައި ފަށައިފި | 23 ޖުލައި 2017

އަލް-މަޝްޢަރު ޙައްޖު ޢުމްރާ އިން ރަމްޟާން މަހުގެ ޢުމްރާ ދަތުރުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި | 23 މާރޗް 2017

2017 އިގެ ޢުމްރާ ދަތުރު އަދި ސަޢުދީ ޢިލްމުވެރިންނާއި އެކު މަދީނާގައި ބާއްވާ ދީނީ ކޮންފަރެންސުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު މަކްތަބާ ސަލަފިއްޔާއިން މިއަހަރުވެސް އާންމުކޮށް ހުޅުވާލައިފި | 14 ޖެނުއަރީ 2017

މަކްތަބާ ސަލަފިއްޔާގެ ދަޢުވަތަކަށް ޔޫކޭގެ މަޝްޙޫރު ދާޢީ (أبو خديجة عبدالواحد) އަބޫ ޚަދީޖާ ޢަބްދުލް ވާޙިދު حفظه الله ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި | 29 ޑިސެމްބަރ 2016

މަކްތަބާ ސަލަފިއްޔާގެ ދައުވަތަކަށް މަދީނާ ޔުނިވަރސިޓީގެ ޕްރޮފެސަރ ޑރ. ޢަބްދުﷲ ބުޚާރީ ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވަނީ | 13 މެއި 2016

2016 އިގެ ޢުމްރާ ދަތުރު އަދި ސަޢުދީ ޢިލްމުވެރިންނާއި އެކު ދަޥްރާ ގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު މަކްތަބާ ސަލަފިއްޔާއިން މިއަހަރުވެސް އާންމުކޮށް ހުޅުވާލައިފި | 06 ނޮވެމްބަރ 2015

މީރާޘް ޕަބްލިކޭޝަންގެ އަލް އަޚް އައްބާސް އަބޫ ޔަހްޔާ حفظه الله މާލެ ވަޑައިގަންނަވައިފި - 2 ޖެނުއަރީ 2015 | 24 ފެބުރުއަރީ 2015

- ކެޓަގެރީ އެކުއެކީގައި ބެއްލެވުމަށް -

Like what you see?

Close

Hit the buttons below to follow us, you won't regret it...

0
Shares