5  ޢަދުއްވުންގެ މައްޗަށް ޖާނުން ފިދާވާ ޙަމަލާ ދިނުމުގެ ޙުކުމް - الشَّيْخ العَلاَّمَة عَبدُ المُحسِن العَبَّاد حفظه الله - Maktaba Salafiyyah Maldives - Connecting you to the Major Scholars of the Ummah

 ޢަދުއްވުންގެ މައްޗަށް ޖާނުން ފިދާވާ ޙަމަލާ ދިނުމުގެ ޙުކުމް - الشَّيْخ العَلاَّمَة عَبدُ المُحسِن العَبَّاد حفظه الله

ލިޔެ ތައްޔާރުކުރީ: أُسْتَاذ أبو أنس محمد حسن حفظه الله. ކެޓަގަރީ ޖާނުން ފިދާވުމުގެ ޢަމަލުތައް

ސުވާލު: ޖާނުންފިދާވާ ޙަމަލާ ޢަދުއްވުންނަށް ދިނުން ހުއްދަވާނެ ހެއްޔެވެ؟ އެއީ އެމީހުން (ކާފަރުންގެ) ފުރާނަތަކާއި މުދަލަށް ގެއްލުން ދިނުމުގެ ޤަޞްދުގަ އެވެ. އެހެނީ، މުސްލިމުންގެ ޢަދަދާއި އަދި އެމީހުންގެ ކުޅަދާނަކަން ހުރި މިންވަރުން އެނޫން ގޮތަކަށް ކާފަރުންނަށް ޙަމަލާ ދިނުމަށް ނުކުޅެދޭތީ އެވެ؟

ޖަވާބު: "އިންސާނަކު އޭނާގެ ނަފްސު ޤަސްތުގައި މަރާލުމެއް ނުވެ އެވެ. ފަހެ، ﷲ ގެ މަގުގައި ޖިހާދުކުރުން ފާޅުވެއްޖެ ހިނދުގައި، ﷲ ގެ މަގުގައި ޖިހާދު ކުރާނީ އެވެ. އެހެނަސް އޭނާގެ ނަފްސު ހަލާކުގެ ތެރެއަށް އެއްލާލުން އޭނާއަކަށް ނުވެ އެވެ."

****

ފަތުވާ ނަގާފައިވަނީ : https://t.co/6QSQbtiQSQ

Like what you see?

Close

Hit the buttons below to follow us, you won't regret it...

0
Shares